Badanie pantomograficzne

Badanie pantomograficzne – Wrocław

 

Badanie pantomograficzne należy do podstawowych narzędzi diagnostycznych w stomatologii i chirurgii twarzowo-czaszkowej. Jest to panoramiczne zdjęcie rtg zębów, obejmujące uzębienie, zawiązki zębów, stan kości szczęki, żuchwy i jamy ustnej wraz z sąsiednimi stawami skroniowymi i żuchwowymi oraz zatokami szczękowymi. Ze względu na szeroki zakres, który obejmuje obraz, badanie pozwala na kompleksową ocenę stopnia zaawansowania chorób czy ognisk zapalnych. Wykonywane zdjęcie jest jednak obrazem warstwowym, które może nie uwidaczniać niektórych struktur. Mimo wszystko, jest to badanie bardzo pomocne, a jego wykonanie stanowi wysoką wartość w rozpoznawaniu przez dentystę problemów stomatologicznych.

 

Charakterystyka badania pantomografem

 

Badanie pantomograficzne to obraz powiększony o 15%, umożliwiający ocenę stanu zdrowia zębów i przyzębia.

Skierowanie na wykonanie badania wypisuje lekarz stomatolog. Do wykonania zdjęcia pantomografem należy przyjąć odpowiednią pozycję stojącą i zagryźć zębami specjalny ustnik. Ponadto konieczne jest ustabilizowanie głowy, której nie wolno poruszać w czasie badania, a język należy przycisnąć do podniebienia. Przystąpienie do badania wymaga usunięcia wszystkich metalowych elementów ubioru z okolicy twarzy (np. biżuterii, okularów) oraz nałożenia ołowianego fartucha, w celu ochrony reszty ciała przed promieniowaniem. Podczas wykonywania badania, które trwa kilkanaście sekund, lampa rentgenowska porusza się wokół głowy pacjenta. Otrzymany obraz natychmiast pojawia się na ekranie komputera i może zostać zapisany na płycie lub innym nośniku danych. Istnieje również możliwość klasycznego wywołania go na kliszy.

 

Wskazania i przeciwwskazania do wykonania panoramicznego rtg zębów

 

Badanie wykonywane przy pomocy pantomografu jest bezbolesne i nie wymaga przygotowania. Można je zrobić praktycznie “od ręki” i mimo oddziaływania w jego trakcie promieni rentgenowskich jest uznawane za bezpiecznie i nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia. Ilość promieniowania dostarczana do organizmu podczas jednorazowego badania panoramicznego zębów jest o wiele mniej szkodliwa dla organizmu, niż wielokrotne wykonywanie go dla pojedynczych zębów.

 

Do najczęstszych powodów jego przeprowadzenia zaliczyć można:

 

– urazy okolicy szczękowej;

– zaawansowane stadium próchnicy i jej profilaktyka;

– choroby przyzębia (paradontoza), ocenę postępu zaniku kości;

– postępowanie przed ekstrakcją zębów, np. ósemek;

– postępowanie przed założeniem implantów, w celu oceny anatomicznej budowy zębów oraz otaczających je struktur;

– postępowanie przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego (aparat na zęby), w celu dokładnej oceny wady zgryzu i dobrania odpowiedniej metody leczenia;

– postępowanie przed rozpoczęciem leczenia protetycznego;

– ocenę efektywności leczenia stomatologicznego;

– ocenę stopnia mineralizacji i kierunku wyrzynania zębów;

– stwierdzenie nieprawidłowości w budowie korzeni zębowych;

– ocenę jakości wypełnień, leczenia kanałowego, ilości niewypełnionych kanałów;

– przed operacjami w okolicy twarzoczaszki, np. zaćmy, aby wykluczyć istnienie stanu zapalnego.

 

Przeciwwskazaniami do przeprowadzenia badania są:

 

– ciąża, niezależnie od trymestru, ze względu na wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu (istnieją jednak sytuacje, gdy korzyści wynikające z przeprowadzenia badania są większe niż potencjalne ryzyko, wówczas badanie wykonuje się także w czasie ciąży);

– przebyta w niedalekim czasie radioterapia;

– wykonywane w ostatnim czasie częste zdjęcia rtg lub tomografii komputerowej.

 

Badanie z reguły wykrywa większość nieprawidłowości w okolicy zębów i kości. Dzięki przeprowadzeniu badania pantomograficznego możliwe jest także wykrycie zmian w obrębie jamy ustnej, które nie dają żadnych objawów. Mogą to być np. torbiele, ziarniniaki czy nowotwory. RTG zębów w niektórych przypadkach pozwala na ujawnienie potencjalnych zagrożeń, które w innym wypadku mogłyby zostać niezauważone.

Rozbudowana diagnostyka problemów zlokalizowanych w jamie ustnej jest możliwa dzięki nowoczesnej metodzie wykonywania rtg zębów w formie panoramicznej. Wskazań do jego wykonania jest wiele, a zasięg obejmowanych struktur szeroki, dlatego korzyści z jego przeprowadzenia dla pacjenta są bardzo duże. Wykonuje się je w celu szybkiej, ogólnej orientacji w stanie zdrowia zębów. Jest ono wykonywane również przed rozpoczęciem jakiejkolwiek interwencji ortodontycznej, protetycznej, implantacyjnej czy leczeniu urazowym, na chorobach zębów i przyzębiu kończąc. Jego szczególną przydatność potwierdza także uwidacznianie na zdjęciu rtg zmian, które nie dają żadnych symptomów, a mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

No items to display

Znajdź nas na mapie